"75 jaar bevrijding Leudal Spikkerhoeve"

"Laat nooit merken dat je bang bent"


Jeugdboek over de verzetsactiviteiten op de Spikkerhoeve verschijnt na de zomervakantie.

"Bling bling..."

Kauwtjes hebben soms een schitterend nest. Wat zou dat betekenen?ga naar kidspagina

DISCLAIMER


Alle informatie op deze website is uiterst nauwkeurig opgesteld en diverse malen gecontroleerd. Desondanks acht Edumare zich niet aansprakelijk voor de uit eventuele foutieve, onvolledige informatie, typefouten of andere lacunes op deze website voortvloeiende schade.

Wijzigingen kunnen altijd worden doorgevoerd. Edumare is noch verplicht hieromtrent aankondigen te doen noch een kennisgeving te doen.
Ingevolge de Auteurswet is het de bezoeker van deze website uitdrukkelijk verboden hetzij auteursrechtelijk beschermd werk, hetzij informatie op deze website openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke toestemming van diens eigenaar.

De informatie op deze website is in geen enkel geval bindend voor Edumare. Voor op- en aanmerkingen of vragen verwijzen we u naar de contactpagina.